2013-2014 9.SINIFLAR FİZİK DERSİ 1.DÖNEM PERFORMANS GÖREVİ

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DR.MUSTAFA GENCAY ANADOLU LİSESİ 9.SINIFLAR FİZİK DERSİ 1.DÖNEM PERFORMANS GÖREVİ

 

Adı – Soyadı
Sınıf – Okul no
Performans Görev Konusu Maddelerin Kütle – Hacim İlişkisi
Hazırlık Süresi 2 Hafta
Görevin veriliş tarihi 17 Kasım 2013
Görevin teslim tarihi 01 Aralık 2013
Değerlendirme Dereceli puanlama anahtarı

 

Sevgili öğrenciler,

Maddelerin Kütle – Hacim İlişkisini deneysel olarak ölçüm yapıp bu verilerinizi grafiklerden ve matematiksel bağıntılardan yardım alarak sunum rapor şeklinde anlatmanız beklenmektedir.

Bu çalışmayı başarıyla tamamlamanız için aşağıdaki adımları izleyiniz.

Çalışmalarınızı yaparken;

 1. Katı cisimlerin kütle hacim ilişkisini incelerken en az iki farklı maddenin 3 farklı hacminin kütlelerini ölçüp her bir madde için ayrı bir kütle – hacim tablosu çiziniz.
 2. Bu verileri kullanarak (Milimetrik kağıda) Kütle – Hacim grafiklerini aynı Grafikte farklı renkteki kalemleri kullanarak çiziniz.
 3. Matematiksel bağıntıları kullanarak ve grafikten yararlanarak bu maddelerin özkütlelerini hesaplayınız.
 4. Aynı işlemleri en az iki farklı sıvı için gerçekleştirip 1, 2 ve 3. Basamakları tekrar sıvılar için yapınız.
 5. 4. aşamada kullandığınız sıvılardan 2 sini  karıştırıp karışmadan önceki kütle hacim ve karıştıktan sonraki kütle hacim değerlerini ölçüp tablo halinde yazınız.
 6. Bu karışımı oluşturan sıvıların ve karışımın kütle – hacim garfiğini farklı reknkteki kalemlerle çizil yoğunluklarını hesaplayınız.
 7. Deneyin her aşamasını ve düşüncelerinizi raporda belirtmeyi unutmayınız.
 8. Çalışmalarınızda veri ölçümlerine bunlara bağlı grafik çizimlerine dikkat ediniz. Ölçeklendirme hatası yapmamaya dikkat ediniz.
 9. Deney yaparken çektiğiniz fotoğraf, yaptığınız resim vb.ni raporunuza ekleyebilirsiniz.
 10. Çalışmanızda İnternet’ten, arşivlerden, kitap, gazete, dergi, kaset CD vb kaynaklardan yararlanabilirsiniz.
 11. 10.Raporunuzu  01 Aralık 2013 saat 12:00 a kadar ders öğretmeniniz Olcay ETİ’ye teslim ediniz.
 12. 11.Çalışmalarınızı Dereceli Puanlama Anahtarı Ölçeği ile değerlendirileceği için ölçütlere dikkat ediniz.

 

 

 

 

 

                                                   Olcay ETİ

                                                       Fizk Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

 

ÖLÇEK

PUAN

Ödeve uygun çalışma planı yapma

10

Ödev sorumluluğu

5

Farklı kaynaklardan bilgi toplama

5

Bilgilerin doğruluğu

15

Toplanan bilgileri düzenleme

5

Sununun içeriği ve konuya uygunluğu

10

Yaratıcılık yeteneğini kullanma

15

Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma

15

Sorulara cevap verebilme

10

Ödevin verilen sürede teslim edilmesi

10

TOPLAM

100

 

ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU

Adım – soyadım         :……………………………………………………………………………………….

Sınıfım – numaram    :……………………………………………………………………………………….

AÇIKLAMA: Aşağıdaki tabloda performans görevi boyunca çalışmalarınızı en iyi şekilde ifade eden seçeneğin altına (X) işareti koyunuz.

 

  Çok iyi İyi Orta Yetersiz
Ödevlerimi planlı bir şekilde yaparım        
Çalışmamı zamanında tamamlarım        
Başkalarının anlattıklarını ve önerilerini dinlerim        
Anlamadığım yerlerde sorular sorarım        
Arkadaşlarıma çalışmalarında destek olurum        
Çalışmalarım sırasında zamanımı akıllıca kullanırım        
Anlamadığım yerlerde başkalarından yardım alırım        

 

17 Comments

Add a Comment

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir